top of page

BEHANDLINGAR:
Förutom personlig träning erbjuder jag:

AVANCERAD DJUPGÅENDE  MASSAGE, INKL MEDICINSK LASERBEHANDLING

Jag arbetar mycket med s.k avancerad massage, där mobilisering, manipulering och triggerpunkter ingår. Folk kommer oftare när de har problem än för avslappning eftersom vi tyvärr har förmågan att vänta för länge med behandling. Har god erfarenhet av klienter som varit sjukskriven länge och inte upplevt förbättring trots bl:a sjukgymnastik. Arbetar även mycket med taktilstimulering, berörinsmassage, vilket är jättebra för den inre stressen som bl:a orsakar värk, utmattning mm...

Medicinsk laser:

Den lasertyp jag använder mig av är GaAs Lasern (904 nm, infrarött osynligt ljus)

Den är främst avsedd för muskler, leder, ligament, inflammationer, idrottsskador, whiplash mm...

 

Laserljusbehandling är mycket bra för att stimulera till ökad energi till cellerna samt borttransport av slaggprodukter från cellerna. Det blir snabbare effekt på behandlingar om man kompletterar med laser. Detta är en helt ofarlig behandling, man kan aldrig överdosera eftersom det är en lågeffektlaser. Den är helt suverän vid inflamationer och muskelvärk, t:ex tennis & golfarmbåge, knä, fot, höft & axelleder mm...

 

Laserbeh ger bl:a:

* Förbättrat immunförsvar

* Ökad blodcirkulation

* Inflammation och infektionshämmande

* Smärtstillande

* Ökad livskvalitet

* Total avslappning m.m….

laserbild.jpg

ÖVRIGA BEHANDLINGAR:

Taktil stimulering, Reflexologi (Zonterapi) & Klassisk Massage

Vad är taktil stimulering?

Det är en omsorgsfull och medveten strukturerad beröring eller massage av huden. Den har en bestämd struktur för att ge trygghet och också möjlighet att utvärdera effekter. Påverkan är både psykologisk och fysiologisk.

PSYKOLOGISK genom att bryta den negativa spiralen av ångest, oro, stress och sömnstörningar.

FYSIOLOGISK enligt ”gate-control teorin”, där den Taktila stimuleringen blockerar smärtimpulser från att nå medvetandet. Den ökar frisättning av hormonet Oxytocin, som bidrar till att höja smärttröskeln. Det farliga stresshormonet Cortisol reduceras, stimulerar även det Parasympatiska nervsystemet, som återställer stress till lugn harmoni och avslappning.

Vad gör terapeuten?

Terapeuten berör huden med mjuka och lugna strykningar. Detta sker med största respekt och ödmjukhet. Ibland förekommer det även att man arbetar utanpå mottagarens kläder eller enbart håller handen stilla. Det är viktigt att behandlingen är på mottagarens villkor, frivillig och tidsbegränsad.

Erfarenheter och forskning

Inne i kroppen händer en mängd reaktioner i samband med beröring. I Sverige har professor Kerstin Uvnäs-Moberg forskat i 20 år på effekter av detta. Hon har visat att hormonet Oxytocin ökar vid beröring. Detta hormon har en samordnande funktion för människan. Exempel på dessa funktioner är:

* Att driva ut mjölk och starta värkarbete vid förlossning
* Att sänka högt blodtryck
* Att ge avslappning och välbefinnande
* Att öka minnesfunktionen
* Att skapa nyfikna och vänliga individer

I USA finns sedan 1992 ett institut som forskar på beröring - Touch Research Institute. Forskningsinsatserna visar att beröringsterapi har en mängd goda effekter på människors välbefinnande. Cortisol är ett stresshormon som man kan mäta i saliv, blod och urin. Vid beröringsterapi har man sett att detta hormon minskar i kroppen.

Erfarenheter och forskning visar på dessa effekter vid Taktil stimulering:

* Bättre sömn
* Ökad kroppsuppfattning och självkänsla
* Mindre aggressivitet
* Fördjupad andning
* Förbättrad mag-tarmfunktion
* Förbättrad cirkulation
* Stärkt immunförsvar
* Ökad vilja till kommunikation
* Ökad rörlighet
* Ökad smärtlindring
* Ökad avslappning

Taktil stimulering används sedan flera år inom vård och omsorg, i förskola/skola och inom friskvård.

Reflexologi (Zonterapi)

Idag är Reflexologin, i Sverige även kallad Zonterapi, en av de mest populära av alla komplementära terapier.

Reflexologi (zonterapi) är en specifik tryckteknik som verkar på bestämda reflexzoner på bl.a. fötterna. Med hjälp av denna terapiform kan man fastställa vilka delar av kroppen som är ur balans och som därför inte fungerar effektivt. Man kan på ett tidigt stadium upptäcka hälsoproblem och ge behandling för att förhindra allvarligare symptom.

Zonterapin hjälper till att balansera kroppens alla system genom att stimulera ett underaktivt område och dämpa ett överaktivt. Fötterna är ett mikrokosmos av kroppen; alla organ, körtlar och andra kroppsdelar finns ordnade i liknande mönster på fötterna. Vid massage av dessa zoner kan man återställa de normala funktionerna i organen; kroppens egen självläkningsförmåga stimuleras.

Fötterna är blodcirkulationens vändpunkt och blodet måste tillbaka uppåt mot tyngdlagens kraft. Blockeringar kan hindra denna funktion och giftiga ämnen som kroppen inte klarar av att utsöndra ansamlas på fötternas nervändar och utvecklas till hårda kristaller. Med hjälp av zonterapi löser man upp och för bort dessa kristaller, som stört blodcirkulationen och skapat stockning och blockering i kroppens cirkulation.Klassisk- och Avancerad massage: 

Varför massage?

Massage har en rad av medicinsk forskning bevisade positiva verkningar på kroppen. Som vi vet så händer det en massa fina saker i kroppen med massage. När vår kropp mår bra känner vi att välbefinnandet ökar både fysiskt och psykiskt. Massage ger dig:

* En cirkulationsfrämjande effekt på huden.
* En ökning av blodflödet i kapillärerna (minsta blodkärlen).
* Ökad lymfcirkulation (bidrar till att svullnader går ner).
* Lugnande effekt på nervsystemet.
* Ökat näringsupptag i muskulaturen som gör dem elastiska.
* En radikal höjning av endorfinhalten i blodet med upp till 60% (kroppens morfinliknande ämne). Hudkontakt räcker för att uppnå effekt.
* Stärker immunförsvaret.
* Klarare tankar, mindre huvudvärk
* Rensar kroppen


När passar det att ge massage?
Först och främst vid spänningar i muskulaturen som uppkommer lätt när man jobbar ensidigt med statiska och monotona rörelser. Stress är också en stark bidragande orsak till muskelspänning.

Träningsvärk och uttröttade muskler efter sportutövning eller hårt kroppsarbete lindras genom massage eftersom blod- och lymfcirkulationen ökar så att mjölksyra och andra slaggprodukter borttransporteras. Massage är också en mycket härlig stund för avslappning.


Klassisk massage:
Klassisk massage är den form av behandling när man mjukar upp muskulaturen för att transportera bort slaggprodukter och öka näringsupptaget och blodgenomströmningen i muskulaturen. Skönt att få för trötta och spända muskler. Även mycket bra i förebyggande syfte för att hålla musklerna mjuka och spänstiga. Man mår bättre både fysiskt och psykiskt.

Avancerad massage:
Avancerad intuitiv massage innebär att jag arbetar djupare ner i muskulaturen. Detta gäller speciellt för värkande muskler som bidrar till oförmåga att användas fullständigt p.g.a. värk, som många gånger kan ge utstrålning till olika delar av kroppen. I denna djupgående behandling arbetar jag mycket med s k triggerpunkter, vilket är hyperömma punkter som finns i spända, värkande muskelsträngar. Trigger blir aktiva när det lagrats för mycket slaggprodukter (mjölksyra) i muskulaturen p.g.a. t ex stress eller att de har varit överansträngda en längre tid. Med ett bestämt tryck behandlar jag bort dessa punkter för att på så sätt fortleda näring och syre till musklerna, för att snabbare få sin spänst tillbaka och därigenom slippa värk och stelhet. 

Arbetar även med s k mobilisering och manipuleringstekniker, vilket innebär att jag utför ledbehandling, både specifikt och gererellt. Jag töjer och pressar för att på så sätt åtgärda låsningar i hals-, bröst- och ländryggrad, och andra leder, som kan uppkomma av felaktigt rörelsemönster p.g.a. bl:a spända, värkande muskler.
 Mob: 070-301 13 05

 

 

bottom of page